Πέμπτη, 3 Ιανουαρίου 2013

Η γνωστή μας δημοσιά ή αλλιώς κεντρικός


"Η αρμόδια Διεύθυνσις του υπουργείου Δημοσίων Εργων κατέληξεν εις οριστικήν απόφασιν καθ’ όσον αφορά εις την όδευσιν, την οποίαν θ’ ακολουθήση το εντός του Νομού τμήμα της εθνικής οδού Αγρινίου - Καρδίτσης. Συγκεκριμένως, ο δρόμος, θ’ ακολουθήσει την παρακάτω διαδρομή: Καρδίτσα - Σέκλιζα - Ραχούλα - Καστανιά - Φράγμα Λίμνης. Το συνολικόν μήκος θα είναι 34 χιλιόμετρα. Ενεκρίθη η βαρομετρική αναγνώρισις. Ανετέθη η εκπόνησις προμελέτης."

Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα "Νέος Αγών" στις 15-2-1966

Δεν υπάρχουν σχόλια: