Σάββατο, 29 Δεκεμβρίου 2012

Η Σέκλιζα στην απογραφή του 2011

Ανακοινώθηκε ο μόνιμος πληθυσμός της Ελλάδος με το δελτίο τύπου της 28 Δεκεμβρίου 2012 της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής όπως προέκυψε από την απογραφή του 2011. (αναμένουμε την έκδοση για να δούμε τις λεπτομέρειες)

Ελλάδα  -  10.815.197

Κεντρική Ελλάδα  -  2.745.706

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας  -  1.280.152

Περιφέρεια Θεσσαλίας  -  732.762

Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας  -  113.544

Δήμος Καρδίτσας  -  56.747

Δημοτική Ενότητα Ιτάμου  -  2.657

Τοπική Κοινότητα Καλλιθήρου  -  928

Δεν υπάρχουν σχόλια: